Echt

Mededelingen van het secretariaat

Coronavirus
Waarschijnlijk volgt iedereen de berichtgeving in de media over het coronavirus. Om deze reden willen wij u dan ook informeren hoe wij hiermee omgaan. Dat betekend we ons aansluiten bij de maatregelen zoals die door de regering worden genomen. En daarom heeft het bestuur besloten om de volgende activiteiten niet door te laten gaan.
 
– De workshop van 24 maart a.s. Een moderne cascade 
– De geplande paasschikkingen op 7 april a.s. 
– De plantenmarkt op 27 april wordt (voorlopig) geannuleerd

Uiteraard houden we het verdere verloop van de virusuitbraak goed in de gaten, en zullen opnieuw bijeenkomsten uitstellen indien dit nodig is. 

Programma 2020
Bij het opstellen van het jaarprogramma heeft het bestuur weer zoveel rekening  gehouden met de wensen van de leden. Aangezien programma vroegtijdig moet worden samengesteld, kunnen er in loop van het jaar veranderingen zijn. De laatste informatie en een toelichting vindt u op onze website. www.echt.groei.nl 


Oproep open tuinen:
Aan  activiteiten ontbreekt het programma niet maar wel aan leden die de tuin willen openstellen voor onze afdeling. Het hoeft geen grote tuin te zijn, elk formaat is goed.  Ben  je  zo  ver  dat  je het leuk vindt om je tuin  te laten  zien  aan  mede  tuinliefhebbers,  laat het ons even weten Mevr. A. Knoben tel. 0475-462411 


Ideeën horen wij graag:
Heeft u een leuke tip voor een excursie, een uitje, lezing of heeft u ergens een goede tuin of kwekerij ontdekt. Laat het ons weten! Dat kan via onze ideeënbus die u kunt vinden op onze afdelingssite: www.echt.groei.nl / Groentips & Groeninfo / ideeënbus.

 

Gardenista 2020:
Na het succes van de eerste editie van Gardenista in 2019, organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit unieke groen festival. Dit keer met nog meer activiteiten en groen beleving onder de noemer 'Leef in het groen' En met een nieuwe locatie Historische Buitenplaats 'Den Alerdinck' in Laag Zuthem. De nieuwe locatie voldoet in hoge mate aan de wensen en criteria voor de komende edities van het festival. 
Het groene festival Gardenista heeft naast een nieuwe locatie ook een nieuwe datum: het festival is te bezoeken van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2020.

 

Voor degenen die het nog niet weten
Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom op onze bijeenkomsten, alle gezinsleden wonende op hetzelfde adres zijn automatisch lid, wanneer er een gezinslid lid is.

 

Betalingen
Op bankrekening IBAN-code: NL10ABNA 0479 3539 13, t.n.v. K.M.T.P. afd. Echt, o.v.v. de activiteit.
 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en alvast

de wensen voor 2020...!        

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Leon Coenen – secretaris