Echt

Mededelingen van het secretariaat

Coronavirus

Dit voorjaar en zomer werden we door het opduiken van het coronavirus genoodzaakt om alle geplande activiteiten af te lasten. De plantenmarkt en de geplande excursies konden niet doorgaan. En tevens hebben we de tuinreis naar Kent, waar zoveel van onze leden naar hebben uitgekeken, moeten cancellen. Deze reis zal in 2021 opnieuw worden aangeboden.

Gezien het feit dat er helaas weer een behoorlijke toename is in het aantal corona besmettingen en een aanscherping van de maatregelen noodzakelijk is, heeft het bestuur besloten om ook in september alle geplande activiteiten af te lasten.
Daar waar het mogelijk is gaan we ons best doen om lezingen en workshops door te laten gaan, misschien op een andere locatie dan je gewend bent en uiteraard alleen als dat veilig kan.

De cursus bloemschikken die we dit voorjaar hebben moeten uitstellen, verschuiven we in ieder geval naar december 2020.
We houden je op de hoogte over het verdere programma.

Programma 2020
Bij het opstellen van het jaarprogramma heeft het bestuur weer zoveel rekening  gehouden met de wensen van de leden. Aangezien programma vroegtijdig moet worden samengesteld, kunnen er in loop van het jaar veranderingen zijn. De laatste informatie en een toelichting vindt u op onze website. www.echt.groei.nl 


Oproep open tuinen:
Aan  activiteiten ontbreekt het programma niet maar wel aan leden die de tuin willen openstellen voor onze afdeling. Het hoeft geen grote tuin te zijn, elk formaat is goed.  Ben  je  zo  ver  dat  je het leuk vindt om je tuin  te laten  zien  aan  mede  tuinliefhebbers,  laat het ons even weten Mevr. A. Knoben tel. 0475-462411 


Ideeën horen wij graag:
Heeft u een leuke tip voor een excursie, een uitje, lezing of heeft u ergens een goede tuin of kwekerij ontdekt. Laat het ons weten! Dat kan via onze ideeënbus die u kunt vinden op onze afdelingssite: www.echt.groei.nl / Groentips & Groeninfo / ideeënbus.

 

Voor degenen die het nog niet weten
Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom op onze bijeenkomsten, alle gezinsleden wonende op hetzelfde adres zijn automatisch lid, wanneer er een gezinslid lid is.

 

Betalingen
Op bankrekening IBAN-code: NL10ABNA 0479 3539 13, t.n.v. K.M.T.P. afd. Echt, o.v.v. de activiteit.
       

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Leon Coenen – secretaris