Echt

Mededelingen van het secretariaat

Nieuwsbrief / Nieuwsflits

Het Groene boekje dat door onze afdeling vier keer per jaar wordt uitgegeven, is bedoeld voor onze leden. Bij het lidmaatschap ontvangt u automatisch dit  boekje met informatie over de komende activiteiten. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsflits via de mail verstuurd met actuele informatie. Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u dan  aan voor de nieuwsflits! www.echt.groei.nl/ Diversen / E-mail nieuwsbrief        

 

Voor degenen die het nog niet weten
Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom op onze bijeenkomsten, alle gezinsleden wonende op hetzelfde adres zijn automatisch lid, wanneer er een gezinslid lid is.

 

Betalingen
Op bankrekening IBAN-code: NL10ABNA 0479 3539 13, t.n.v. K.M.T.P. afd. Echt, o.v.v. de activiteit.
       

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Leon Coenen – secretaris